schließen Icon

Ansprechpartner suchenund finden!

Vážení občané Díly a Rötz,

financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, provádíme tento online kvíz. Zpracováním jednotlivých otázek byste měli lépe poznat příslušnou partnerskou církev. Na domovské stránky Díly a Rötz jsme nainstalovali překladová tlačítka. To vám umožní získat informace ve vašem jazyce na domovské stránce partnerské obce. Kvíz trvá pět týdnů. Každý týden může být zodpovězena nová otázka týkající se příslušné partnerské komunity. Na konci kvízu ze všech správných odpovědí vylosujeme atraktivní ceny. Těšíme se na vaši účast a přejeme hodně zábavy a úspěchů!

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Díly und Rötz,

gefördert durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung führen wir dieses Online-Quiz durch. Durch die Bearbeitung der einzelnen Fragen sollen Sie die jeweilige Partnergemeinde besser kennen lernen. Wir haben auf den Homepages von Díly und Rötz Übersetzungs-Buttons installiert. Damit können Sie in Ihrer Sprache auf der Homepage der Partnergemeinde Informationen einholen. Das Quiz geht über fünf Wochen. Jede Woche kann eine neue Frage zur jeweiligen Partnergemeinde beantwortet werden. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir nach Abschluss des Quiz attraktive Preise. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg!

Miroslav Rýdl                                Stefan Spindler

Starosta Díly                                 Erster Bürgermeister Stadt Rötz