schließen Icon

Ansprechpartner suchenund finden!

WER WILL ICH GEWESEN SEIN?/ Kým chci být?

PROJEKT BY161  - "Gelebte Partnerschaft  Rötz - Díly" (Vernetzungsinitiative)

WER WILL ICH GEWESEN SEIN?

Mit dieser sehr persönlichen Frage begeben Sie sich auf den mit sechs Denkmal Tafeln bestückten Weg in Rötz zum Thema Gemeinwohl. Jede der Stationen soll Sie anregen, Ihre Erlebnisse, Wünsche und Geschichten rund um das Thema Gemeinwohl in Ihnen lebendig werden zu lassen. Lassen Sie sich von dem einen oder anderen Thema der Stationen ermutigen und stärken.
Suchen und finden Sie Ihren ganz persönlichen Vorteil in einer gemeinwohlorientierten Gesellschaft. Denn nur dort, wo es Ihnen Nutzen bringt verändert sich etwas zum Positiven.

Zusammen mit der KAB und unserer Partnergemeinde Díly in Tschechien haben wir diesen Weg auf deutscher und tschechischer Seite installiert, der zum Nachdenken anregen soll und die Bürger der beiden Gemeinden zusammenbringen soll. Jede Tafel wurde jeweils in die andere Sprache übersetzt, damit sich Deutsche und Tschechen auf beiden Seiten der Grenze begegnen können.

Hier können Sie einen Blick auf die deutschsprachigen Tafeln werfen.

Die Europäische Union stellt Fördermittel für dieses Projekt zur Verfügung. Über das europäische Förderprogramm Ziel-ETZ werden diese Fördermittel zum Aufbau der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit im Grenzraum eingesetzt. Die EUREGIO verwaltet im Auftrag des Freistaates Bayern die Fördermittel der EU.

 

ČÍM CHCI BÝT?

S touto velmi osobní otázkou jste se vydali na cestu v Rötzu, která je opatřena šesti pamětními deskami na téma obecného dobra. Každá ze stanic by vás měla povzbudit k tomu, abyste v sobě nechali ožít své zážitky, přání a příběhy na téma obecného dobra. Nechte se povzbudit a posílit jedním či druhým tématem stanic. Hledejte a najděte svou vlastní osobní výhodu ve společnosti orientované na obecné dobro. Protože jen tam, kde je to pro vás užitečné, se něco změní k lepšímu.

Společně s KAB a naší partnerskou komunitou Díly v České republice jsme na německé a české straně nainstalovali tuto cestu, která má podnítit myšlení a sblížit občany obou komunit. Každá deska byla přeložena do jiného jazyka, aby se Němci a Češi mohli potkat na obou stranách hranice.

Zde najdete české desky.

Na tento projekt financuje Evropská unie. Tyto prostředky slouží k budování bavorsko-české spolupráce v příhraniční oblasti prostřednictvím evropského dotačního programu Ziel-ETZ. EUREGIO spravuje financování EU jménem Svobodného státu Bavorsko.